OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 05 września 2011r.

 

o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień  09 października 2011r.

 

                        Na podstawie art.  16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia  2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami), , Uchwały Nr XXVIII/216/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Gminy Kleszczewo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 88 poz. 1264) podaje się do publicznej wiadomości informację o  numerach i granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o  możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień  09 października 2011r.

 

Nr obwodu głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

 

Kleszczewo, Lipowice, Bugaj, Poklatki, Bylin, Nagradowice, Krzyżowniki, Śródka, Zimin,  Krerowo, Markowice

Hala Sportowa,

ul. Poznańska 2 ,

 Kleszczewo

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

 

2

 

 

Tulce

Szkoła Podstawowa,

ul. Poznańska 1 ,

 Tulce

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

3

 

 

Gowarzewo, Szewce, Tanibórz, Komorniki

Strażnica OSP,

ul. Swarzędzka 14,

Gowarzewo

 

  •   Głosowanie  odbędzie  się  w  wyznaczonych  siedzibach  obwodowych komisji wyborczych w dniu  9 października 2011r. w godzinach   od 7.00  do 21.00 bez przerwy.
  • Wyborca niepełnosprawny, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w   Kleszczewie najpóźniej do dnia 26 września 2011r.,  jest dopisywany do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego wójtowi najpóźniej do dnia 19 września 2011r.
  •   Spis  wyborców   udostępniony  będzie  do  wglądu w  dniach od  19 września  2011r. do  03 października  2011r. w Urzędzie Gminy w Kleszczewie  ul. Poznańska 4  w godzinach urzędowania.

 

                                                                                                                       Wójt

             /-/Bogdan Kemnitz