W sprawie:
zmiany budżetu na rok 2011

Data uchwały:
2011-09-07

Numer uchwały:
X/75/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia ma zastosowanie do budżetu na 2011r.