W sprawie:
ustanowienie hipoteki umownej.

Data uchwały:
2011-09-07

Numer uchwały:
X/77/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia