W sprawie:
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Data uchwały:
2011-02-23

Numer uchwały:
V/31/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2011r.