W sprawie:
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Data uchwały:
2011-09-28

Numer uchwały:
XI/81/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.