Najpopularniejsze imiona nadawane noworodkom w 2018  roku na terenie gminy Kleszczewo:

Gabriela, Hanna, Natalia, Oliwia, Zofia,

oraz

Antoni, Wiktor,  Franciszek, Jan, Jakub, Szymon.

Opr. K.Rybicka