Zarządzenie Nr 70/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 grudnia 2011r.

 

 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

                        Na podstawie art.  39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. Nr 50 poz. 398), zarządzam, co następuje  :

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 24/2009 Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 16 czerwca  w sprawie ustalenia Regulaminu  wynagradzania pracowników  zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Regulaminie stanowiącym załącznik do zmienianego zarządzenia  wprowadza się następujące zmiany:

1)    dotychczasową treść załącznika Nr 1 do Regulaminu  zastępuje się treścią określoną w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2)    dotychczasową treść załącznika Nr 2 do Regulaminu  zastępuje się treścią określoną w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2012r.

 

 

  

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 70/2011  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2011r.                                             

 

Załącznik Nr 1

do  Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kleszczewie

 

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria

zaszeregowania

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze ( w zł)

Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze  ( w zł)

I

1100

1350

II

1120

1400

III

1140

1500

IV

1160

1700

V

1180

1800

VI

1200

1900

VII

1250

2000

VIII

1300

2100

IX

1350

2300

X

1400

2500

XI

1450

2700

XII

1500

2900

XIII

1600

3100

XIV

1700

3300

XV

1800

3500

XVI

1900

3800

XVII

2000

4100

XVIII

2200

4700

XIX

2400

5500

                                                                                             

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  Nr 70/2011  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2011r.                                              

                                                                                             

Załącznik Nr 2

do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kleszczewie

 

Tabela  stawek dodatku funkcyjnego

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent minimalnego wynagrodzenia zasadniczego

Kwota  dodatku

 funkcyjnego  (w zł)

1

do 40

do 440

2

do 60

do 660

3

do 80

do 880

4

do 100

do 1100

5

do 120

do 1320

6

do 140 

do 1540

7

do 180

do 1980