Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2011 r. 

 

Lp.

Wykaz  mienia

          Stan na dzień 31.10.2010 r. 

           Stan na dzień 31.12.2011 r.

  X

 Rodzaj terenów

Powierzchnia

w  ha

Sposób zagospodarowania

Powierzchnia

w  ha

Sposób zagospodarowania

1.

Drogi

124, 5527

52,81 % drogi trwałe

47,19 % drogi gruntowe

125,5013

57,17 % drogi trwałe

42,83 % drogi gruntowe

2.

Tereny budowlane zabudowane

20,8573

  1,7456 ha   oddane w użytkowanie          wieczyste

  0,5931 ha oddane w użytkowanie

                  (SUR )

  1,7463 ha oddane do dyspozycji  

                 sołectw

20,6343

16,5493 ha   w dyspozycji  gminy

  1,7456 ha   oddane w użytkowanie          wieczyste

  0,5931 ha  oddane w użytkowanie

                  (SUR )

  1,7463 ha oddane do dyspozycji  

                 sołectw

3.

Tereny budowlane niezabudowane

17,7009

17,3209 ha  w dyspozycji  gminy

  0,3800 ha oddane do dyspozycji                         sołectw

18,6827

18,0804 ha  w dyspozycji  gminy

  0,6023 ha oddane do  dyspozycji                                       sołectw

4.

Grunty rolne

45,2487

16,4763 ha  oddane w  dzierżawę

  3,2860 ha   oddane  w dzierżawę     nauczycielom

25.4864 ha    oddane do   dyspozycji                       sołectw

44,4240

16,4449 ha  oddane w  dzierżawę

  0,4489 ha   bez dzierżawy

  2,8371 ha   oddane  w użytkowanie  

                   nauczycielom

24,6931 ha    oddane do dyspozycji                                            sołectw

5.

Nieużytki

6,6328

5,6149 ha    w dyspozycji    gminy

1,0179 ha    w dyspozycji    sołectw

6,6328

5,6149 ha    w dyspozycji    gminy

1,0179 ha    w dyspozycji    sołectw

 

Ogółem

214,9924

X

 215,8751

X

                                           

 

 

 

Ad. 1.  Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2011 r.

Długość dróg gminnych wynosi 101,8  km w tym:  o nawierzchni gruntowej 43,6 km i o nawierzchni twardej  58,2 km w tym o nawierzchni

ulepszonej  18,5 km. 

 

Drogi własność gminy:

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r.

                   

Zmiana w ciągu roku 

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r.

                   

1

5

3

4

5

Ogółem

124,5527 ha

(+)  0,9486  ha
X

125,5013 ha

Bylin

    2,2644 ha

(+) 0,2498 ha

nabycie

    2,5142 ha

Gowarzewo

  30,4207 ha

(+) 0,1500 ha

nabycie

  30,5707 ha

Kleszczewo

  11,7926 ha

(+) 0,1802 ha

nabycie

  11,9728 ha

Komorniki

    9,0958 ha

x

x

    9,0958 ha

Krerowo

  10,5499 ha

x

x

  10,5499 ha

Krzyżowniki

    4,3222 ha

x

x

    4,3222 ha

Markowice

    9,4767 ha

(+) 0,1094 ha

nabycie

    9,5861 ha

Poklatki

    5,7091 ha

x

x

    5,7091 ha

Śródka

  12,1174 ha

(+) 0,0098 ha

x

  12,1272 ha

Tulce

  21,3872 ha

(+) 0,2494 ha

przeniesienie + podział geodez.

  21,6366 ha

Zimin

    7,4167 ha

x

x

    7,4167 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.2.   a/ tereny budowlane zabudowane :

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r.

                     

Zmiana w ciągu roku             

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r.

                     

1

5

3

4

5

Ogółem

16,7723 ha

(-) 0,2230 ha

X

16,5493 ha

Gowarzewo

  0,4425 ha

w tym:

  0,2600 ha   hydrofornia

  0,0551 ha budynek

        mieszkalno –użytkowy

  0,1079 ha budynek   mieszkalny

  0,0195 ha przystanek autobusowy

(-) 0,1630 ha

 

 

(-) 0,0551 ha

 

(-) 0,1079 ha

 

 

 

 

zbycie lokalu

 

zbycie lokalu

  0,2795 ha

w tym:

  0,2600 ha   hydrofornia

 

 

 

  0,0195 ha przystanek autobusowy

Kleszczewo

  8,6535 ha

w tym:

  0,9265 ha budynek urzędu

         gminy i GOK

  1,8355 ha budynek LZS ,

         muszla , boisko

  0,5835 ha zakład komunalny

  0,2400 ha hydrofornia i  wodociąg

  0,8967 ha szkoła

  0,0367 ha budynek we  współwła-  

             sności – udział gminy 

             95/1000 – OPS i świetlica

  4,1159 ha park i zabudowa

      ( dwa budynki mieszkalne)

  0,0187 ha przepompownia ścieków

x

x

 

 

  8,6535 ha

w tym:

  0,9265 ha budynek urzędu

         gminy i GOK

  1,8355 ha budynek LZS ,

         muszla , boisko

  0,5835 ha zakład komunalny

  0,2400 ha hydrofornia i  wodociąg

  0,8967 ha szkoła

  0,0367 ha budynek we  współwła-  

             sności – udział gminy 

             95/1000 – OPS i świetlica

  4,1159 ha park i zabudowa

      ( dwa budynki mieszkalne)

  0,0187 ha przepompownia ścieków

Komorniki

  0,1293 ha strażnica OSP

x

x

  0,1293 ha strażnica OSP

 

cd. a/   tereny budowlane zabudowane :

                                                                                                                                                                      

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r.

                     

Zmiana w ciągu roku             

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r.

                     

1

5

3

4

5

Krerowo

  0,4704 ha

w tym:

  0,1056 ha budynek mieszkalny

  0,1080 ha budynek dawnej poczty

  0,2568 ha hydrofornia i wodociąg

x

x

 

 

  0,4704 ha

w tym:

  0,1056 ha budynek mieszkalny

  0,1080 ha budynek dawnej poczty

  0,2568 ha hydrofornia i wodociąg

Krzyżowniki

 

 

w tym:

 Nagradowice

  1,3206 ha

w tym:

  0,0053 ha  przystanek autob.

 

  0,1821 ha hydrofornia

  0,8750 ha oczyszczalnia  ścieków

  0,1584 ha budynek we współwła-

            sności – udział 41.752/70.611

            ośrodek zdrowia i apteka

  0,0998 ha parking przy OZ

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

  1,3206 ha

w tym:

  0,0053 ha  przystanek autob.

 

0,1821 ha hydrofornia

  0,8750 ha oczyszczalnia  ścieków

  0,1584 ha budynek we współwła-

            sności – udział 41.752/70.611

            ośrodek zdrowia i apteka

  0,0998 ha parking przy OZ

Markowice

  0,5109 ha

Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny

x

x

  0,5109 ha

Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny

Poklatki

  0,3060 ha

Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa

x

x

  0,3060 ha

Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa

Śródka

  0,1129 ha  Strażnica OSP

x

x

  0,1129 ha  Strażnica OSP

 

 

 

cd. a/   tereny budowlane zabudowane :

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r.

                     

Zmiana w ciągu roku             

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r.

                     

1

5

3

4

5

Tulce

 

 

 

 

 

 

  2,2120 ha

w tym:

  0,1696 ha świetlica, punkt apteczny

           gabinety lekarskie , fryzjer

  0,1630 ha hydrofornia i wodociąg

  1,0700 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik”

  0,4200 ha przepompownia ścieków

  0,1119 ha  klubo-kawiarnia

  0,0275 ha pętla autobusowa

  0,2500 ha parking samochodowy

(-) 0,0600 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) 0,0600 ha

x

 

 

 

 

 

.

 

 

zmiana pow.

  2,1520 ha

w tym:

  0,1696 ha świetlica, punkt apteczny

           gabinety lekarskie , fryzjer

  0,1630 ha hydrofornia i wodociąg

  1,0700 ha szkoła, hala sportowa „Orlik”

  0,4200 ha przepompownia  ścieków

  0,1119 ha  klubo-kawiarnia

  0,0275 ha pętla autobusowa

  0,1900 ha parking samochodowy

Zimin

  2,6142 ha

w tym:

  2,5417 ha  boisko, budynek: szkoła,  

                       mieszkania

  0,0725 ha  klub- świetlica

x

x

  2,6142 ha

w tym:

  2,5417 ha  boisko, budynek: szkoła,  

                       mieszkania

  0,0725 ha  klub- świetlica

 

b/ tereny zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie :

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r.

1

5

3

4

5

Ogółem

1,7456 ha

x

x

1,7456 ha

Bylin

0,6050 ha stacja paliw - prywatne

x

x

0,6050 ha stacja paliw - prywatne

Tulce

0,0398 ha   prywatne

x

x

0,0398 ha   prywatne

Komorniki

1,1008 ha   prywatne

x

x

1,1008 ha   prywatne

c/ tereny zabudowane oddane w użytkowanie :

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r.

1

5

3

4

5

Ogółem

0,5931 ha     

x

x

0,5931 ha     

Kleszczewo

0,5931 ha      SUR Kleszczewo

x

x

0,5931 ha      SUR Kleszczewo

 

d/ tereny zabudowane oddane do dyspozycji sołectw :

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r.

1

5

3

4

5

Ogółem

1,7463 ha

x

x

1,7463 ha

Gowarzewo

 

1,4561 ha

   strażnica OSP,   sklep, boisko

x

 

x

 

1,4561 ha

   strażnica OSP,   sklep, boisko

Kleszczewo

0,2902 ha    Strażnica OSP

x

x

0,2902 ha    Strażnica OSP

 

ad. 3   a/ tereny budowlane niezabudowane

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r.

1

5

3

4

5

Ogółem

17,3209 ha 

(+) 0,7595 ha

              x

18,0804 ha 

Gowarzewo

 

 

 

w tym: Szewce

  1,8658 ha

  1,8419 ha  park

 

 

  0,0239 ha  teren po sklepie

(+) 0,1598 ha

 

(+) 0,0198 ha

(+) 0,1400 ha      

     

x

 

przen. z ter. zabud.

nabycie

  2,0256 ha

  1,8419 ha  park

  0,0198 ha – udział w działce

  0,1400 ha – teren dawnej drogi

  0,0239 ha  teren po sklepie

 

cd. a/ tereny budowlane niezabudowane

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r.

Krzyżowniki

 

 

(Nagradowice)

  1,8407 ha

  1,5736 ha  boisko

  0,0079 ha  zieleń przy kaplicy

  0,2592  ha teren rekreacyjno-sport.

x

x

 

  1,8407 ha

  1,5736 ha  boisko

  0,0079 ha  zieleń przy kaplicy

  0,2592  ha teren rekreacyjno-sport.

Kleszczewo

  2,2519 ha

  0,0103 ha zieleń przy sklepie

  2,2416 ha teren pod boisko   

                  sportowe

x

x

  2,2519 ha

  0,0103 ha zieleń przy sklepie

  2,2416 ha teren pod boisko   

                  sportowe

Krerowo

  0,0864 ha działka budowlana

(-) 0,0864 ha

zbycie

-

Komorniki

-

(+) 0,1881 ha

nabycie

  0,1881 ha działka gruntu w ter.

                 inwestyc.

Markowice

  0,9527 ha  boisko

x

x

  0,9527 ha  boisko

Poklatki

-

(+) 0,0134 ha

nabycie

  0,0134 ha teren pod infrastrukturą

                  wod. kan

Śródka

-

(+) 0,1496 ha

nabycie

  0,1496 ha  teren rekreac. przy drodze

                  gminnej.

Tulce

10,2405 ha

  3,8161 ha grunt wokół szkoły

  1,1600 ha boisko

  4,3575 ha przejścia dla pieszych   

       tereny zielone i infrastruktury       

       budowlanej

  0,0247 ha działka budowlana

  0,7362 ha działki budowlane

  0,1460 ha  teren przy przychodni

(+) 0,3350 ha

(+) 0,0600 ha

 

(+) 0,1072 ha

 

 

 (+) 0,1678 ha

x

przen. z ter. zab.

 

przen. do dróg+nabycie

 

przen. z ter. roln.

+zbycie

10,5755 ha

  3,8761 ha grunt wokół  szkoły

  1,1600 ha boisko

  4,4647 ha przejścia dla pieszych   

       tereny zielone i infrastruktury       

       budowlanej

  0,9287 ha działki budowlane

 

  0,1460 ha  teren przy przychodni

Zimin

  0,0829 ha  pas infrastrukturalny

x

x

  0,0829 ha  pas infrastrukturalny

b/ tereny budowlane niezabudowane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r. 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r. 

1

5

3

4

5

Ogółem

  0,3800 ha

(+) 0,2223 ha

                  x

0,6023 ha

Krzyżowniki

 

Markowice

  0,3800 ha plac zabaw + teren pod   

            Boisko

-

 

 

(+) 0,2223 ha

 

 

przeniesiono z ter. rolnych

0,3800 ha plac zabaw + teren pod   

            Boisko

0,2223 ha teren wokół stawu   

                + pętla autobusowa

 

Ad. 4.  a/  grunty rolne w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r.

1

5

3

4

5

Ogółem

16,4763 ha

(+) 0,4175 ha

x

16,8938 ha

Bylin

  0,8061 ha  dzierżawią rolnicy

x

x

  0,8061 ha  dzierżawią rolnicy

Kleszczewo

  3,3104 ha  dzierżawią rolnicy

x

x

  3,3104 ha  dzierżawią rolnicy

-

-

(+) 0,4489 ha

przeniesiono

  0,4489 ha   bez dzierżawy

Krzyżowniki

  8,8298 ha  dzierżawi rolnik

x

x

  8,8298 ha  dzierżawi rolnik

Śródka

  0,8800 ha  dzierżawi rolnik

x

x

  0,8800 ha  dzierżawi rolnik

Tulce

  2,6500 ha dzierżawią rolnicy

(-) 0,0314 ha

podział geodez – ubytek

  2,6186 ha  dzierżawią rolnicy

 

 

b/ grunty rolne oddane w użytkowanie nauczycielom

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r. 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r. 

1

5

3

4

5

Ogółem

3,2860 ha

(-) 0,4489 ha

x

2,8371 ha

Kleszczewo

0,8702 ha

x

x

0,8702 ha

Komorniki

0,6351 ha

x

x

0,6351 ha

Krerowo

0,4489 ha

(-) 0,4489 ha

przeniesiono

-

Śródka

1,3318 ha

x

x

1,3318 ha

 

c/ grunty rolne oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r.

1

5

3

4

5

Ogółem

25,4864 ha

(-) 0,7933 ha

x

24,6931 ha

Bylin

  3,8300 ha dzierżawią rolnicy

x

x

  3,8300 ha dzierżawią rolnicy

Gowarzewo

  8,5503 ha w tym:

  8,0803 ha dzierżawią rolnicy

  0,4700 ha bez dzierżawy

x

 

x

 

  8,5503 ha w tym:

  7,6111 ha dzierżawią rolnicy

  0,9392 ha bez dzierżawy

Kleszczewo

  1,2700 ha dzierżawią rolnicy

x

x

  1,2700 ha dzierżawią rolnicy

Krzyżowniki

  2,2638 ha dzierżawi rolnik

x

x

  2,2638 ha dzierżawi rolnik

Markowice

  0,5623 ha w tym:

  0,3400 ha dzierżawią rolnicy

  0,2223 ha teren wokół stawu i   

           pętla autobusowa

(-) 0,2223 ha

 

(-) 0,2223 ha

 

 

przeniesiono do ter. niezabud.

  0,3400 ha w tym:

  0,1400 ha dzierżawi rolnik

  0,2000 ha bez dzierżawy

 

Poklatki

  8,3000 ha dzierżawią rolnicy

x

x

  8,3000 ha dzierżawią rolnicy

Tulce

  0,7100 ha bez dzierżawy

(-) 0,5710 ha

przeniesiono do ter. niezabud.

  0,1390 ha bez dzierżawy

 

 

Ad. 5.  a/ nieużytki  w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010  r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011  r.

1

5

3

4

5

Ogółem

5,6149 ha

x

x

5,6149 ha

Kleszczewo

0,3100 ha staw

x

x

0,3100 ha staw

Markowice

5,1549 ha teren  po wysypisku

                 śmieci

x

x

5,1549 ha teren  po wysypisku

                 śmieci

Poklatki

0,1300 ha staw

x

x

0,1300 ha staw

Tulce

0,0200 ha mostek pokolejkowy

x

x

0,0200 ha   rz. Kopla - mostek     

                  pokolejkowy

 

b/ nieużytki oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2011 r.

1

5

3

4

5

Ogółem

1,0179 ha

x

x

1,0179 ha

Bylin

0,2100 ha staw

x

x

0,2100 ha staw

Gowarzewo

0,0800 ha rów

x

x

0,0800 ha rów

Komorniki

0,2153 ha staw

x

x

0,2153 ha staw

Poklatki

0,2200 ha staw + stary cmentarz

x

x

0,2200 ha staw + stary cmentarz

Zimin

0,2926 staw

x

x

0,2926 staw

 

 

 

 

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r.

 

Miejscowość

(obręb geodez. )

Ogólna powierzchnia  (ha)

Drogi (ha)

Tereny zabudowane (ha)

Tereny niezabudowane (ha)

Rolne (ha)

Nieużytki  (ha)

Bylin

    7,9653

     2,5142

  0,6050

-

  4,6361

0,2100

Gowarzewo

  42,9622

   30,5707

  1,7356

  2,0256

  8,5503

0,0800

Kleszczewo

  29,5221

   11,9728

  9,5368

  2,2519

  5,4506

0,3100

Komorniki

  11,3644

     9,0958

  1,2301

  0,1881

  0,6351

0,2153

Krerowo

  11,4692

   10,5499

  0,4704

-

  0,4489

-

Krzyżowniki

  18,9571

     4,3222

  1,3206

  2,2207

11,0936

-

Markowice

  16,7669

     9,5861

  0,5109

  1,1750

  0,3400

5,1549

Poklatki

  14,6785

     5,7091

  0,3060

  0,0134

  8,3000

0,3500

Śródka

  14,6015

   12,1272

  0,1129

  0,1496

  2,2118

-

Tulce

  37,1815

   21,6366

  2,1918

10,5755

  2,7576

0,0200

Zimin

  10,4064

    7,4167

  2,6142

  0,0829

-

0,2926

Razem

215,8751

125,5013

20,6343

18,6827

44,4240

6,6328

 

 

 

 

 

 

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY


na dzień 31.12.2011

 

Lp.

Urząd Gminy

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2010r.

Zmiana

+zwiększenia

- zmniejszenia

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2011r.

Sposób zagospodarowania

1.

Grunty

5 295 483,96

+16 781,98

-31 907,40

5 280 358,54

wg wartości księgowej

2.

Budynek w Kleszczewie

3 969,00

 

3 625,00

Archiwum, magazyn sprzętu obrony cywilnej

3.

Budynek biurowy w Kleszczewie

165 193,00

 

158 332,00

Biura

4.

Budynek mieszkalny w Krerowie

207,00

 

0,00

Budynek przekazany przez DOKP (1 mieszkanie)

5.

Budynek mieszkalny w Kleszczewie - park

19 094,00

 

18 539,00

Oddano w najem Pawlak

6.

Budynek mieszkalny w Kleszczewie – park

40 161,00

 

38 918,00

Oddano w najem Pietraszewski

7.

Budynek biurowo-mieszkalny w Kleszczewie

12 913,00

 

12 636,00

Biura Ośrodka Pomocy Społecznej

8.

Budynek mieszkalny w Gowarzewie

20 883,00

-20 507,00

0,00

mieszkanie sprzedano

9.

Budynek gospodarczy w Markowicach

0,00

 

0,00

Oddano w dzierżawę mieszkańcom

10.

Budynek gospodarczy w Gowarzewie

178,00

-125,00

0,00

mieszkanie sprzedano

11.

Budynek przy stadionie sportowym GOKiS w Kleszczewie

19 835,00

 

18 776,00

Wydzierżawiono 1 lokal na bar, część to szatnia i magazyn na sprzęt sportowy

12.

Budynek użytkowy w Tulcach

65 956,00

369 089,72

 

63 758,00

358 977,72

Pomieszczenia zajmują gabinety lekarskie i zakład Fryzjerski,

13.

Strażnica w Kleszczewie

25 863,00

 

24 303,00

 

Strażnica w Gowarzewie

169 752,43

163 916,43

Pomieszczenia OSP oraz sale wiejskie

Strażnica w Krzyżownikach – Śródce

58 101,00

55 937,00

Instalacja gazowa

Strażnica w Komornikach

56 461,00

54 697,00

 

Klub OSP w Ziminie

11 006,00

10 682,00

 

14.

Wiaty przystankowe (Komorniki, Lipowice, Krerowo, Gowarzewo, Nagradowice, Zimin i Tulce)

0,00

 

0,00

Na potrzeby komunikacji- przekazano do Zakładu Komunalnego

15.

Sklep ze świetlicą w Poklatkach

27 000,00

 

26 100,00

W dyspozycji Samorządu Wsi

16.

Budynek szkoły z mieszkaniem w Markowicach

0,00

 

0,00

Świetlica wiejska,  oddano w najem 1 lokal na sklep oraz 1 mieszkanie

17.

Budynek w Tulcach Dawna nazwa „Złoty Kłos”

16 884,00

 

13 746,00

oddano w najem

18.

Budynek gospodarczy w Kleszczewie

0,00

 

0,00

Magazyn OPS

19.

Budynek mieszkalny w Gowarzewie

3 289,00

-3 176,00

0,00

2 mieszkania sprzedano

20.

Budynek w Nagradowicach  Stanowi współwłasność, udział Gminy wynosi 566/1000

35 259,00

 

263 887,89

 

32 401,00

 

256 755,89

Lokale wynajęte na prowadzenie działalności: lekarza rodzinnego, stomatologa, apteki.

Rozbudowa apteki

21.

Budynek użytkowy po poczcie w Krerowie

27 409,00

 

26 553,00

Oddany w najem na sklep

22.

Budynek szkoły w Ziminie   Modernizacja ogrzewania

501 219,36

 

480 520,36

Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Oddano w użytkowanie

23.

Osadnik, droga i kanalizacja przy Ośrodku Zdrowia w Nagradowicach

0,00

 

0,00

Współudział w nieruchomości 566/1000

24.

Nawierzchnia przy Urzędzie Gminy

42 630,00

 

39 203,00

Parking

25.

Kanalizacja deszczowa w Ziminie

15 836,00

 

13 538,00

Odwodnienie wsi

26.

Chodnik w Nagradowicach

5 359,00

 

4 675,00

Chodnik i parking przy skrzyżowaniu dróg

27.

Droga Komorniki - Bylin

252 621,03

 

235 675,00

Do użytku publicznego

28.

Droga w Śródce                 

136 519,00

 

127 501,00

Do użytku publicznego

29.

Sieć kanalizacyjna etap I 

922 702,00

 

862 087,00

Na potrzeby mieszkańców

30.

Sieć wodociągowa etap I 

286 731,00

 

267 894,00

Na potrzeby mieszkańców

31.

Droga w Markowicach

369 746,36

 

350 108,36

Do użytku publicznego II odcinek od 12.2007

32.

Sieć wodociągowa II etap Kleszczewo

173 499,40

 

163 124,40

Na potrzeby mieszkańców

33.

Sieć kanalizacyjna II etap Kleszczewo

730 985,44

 

687 978,44

Na potrzeby mieszkańców

34.

Ulica Różana w Tulcach z inwestycji

729 370,18

 

685 534,18

Do użytku publicznego

35.

Droga w Taniborzu

712 231,51

 

670 471,51

Do użytku publicznego

36.

Chodnik w Komornikach

74 193,40

 

69 843,40

Do użytku publicznego

37.

Studnia ogrodzenie, nawierzchnia betonowa przy szkole w Ziminie

0,00

 

0,00

Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie

38.

Iluminacja kościołów

101 591,44

 

95 997,44

 

39.

Chodnik w Komornikach

79 491,35

 

75 109,00

435m

40.

Ulica Fiołkowa Tulce

7 312,65

 

6 922,14

 

41.

Ulica Trzecka Gowarzewo

535 258,91

 

507 169,70

 

42.

Oświetlenie ul. Leśna Tulce

39 951,31

 

37 854,31

 

43.

Dodatkowe oprawy oświetlenia

11 038,98

 

10 459,98

Gowarzewo ul. Trzecka, Brzozowa Kleszczewo ul. Sportowa, Śródka-Zimin, Tulce ul. Bukowa, Jaśminowa, Radosna

44.

Urządzenia techniczne w Urzędzie Gminy (część przekazano do jednostek budżetowych)

80 492,98

+9 883,81

64 780,36

Wyposażenie Urzędu Gminy (gr. IV, VI, VIII)

 

45.

Aparat EKG i sprzęt reanimacyjny

0,00

 

0,00

Oddano w użytkowanie lekarzowi rodzinnemu

46.

Plac zabaw w Gowarzewie z inwestycji

0,00

 

0,00

Na potrzeby dzieci mieszkańców wsi

47.

Samochody pożarnicze (7 samochodów)

29 339,39

 

25 030,39

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

48.

Motopompa

19 867,00

 

18 639,00

Oddano do użytkowania OSP Kleszczewo

49.

Poduszka niskociśnieniowa 

14 093,90

 

13 246,90

Oddano do użytkowania OSP Kleszczewo

50.

Zestaw narzędzi hydraulicznych

0,00

 

0,00

W użytkowaniu OSP Kleszczewo, do ratownictwa drogowego

51.

Aparaty powietrzne 8 szt, cylindry hydrauliczne 2 szt termostat-regulator 1 szt, nożyce hydrauliczne 1szt, wentylator oddymiający 2szt

48 129,01

+14 947,20

59 803,21

Oddano do użytkowania OSP

52.

Tor przeszkód

0,00

 

0,00

Do szkoleń OSP

53.

Plac zabaw Zimin

5 247,04

 

2 248,80

 

54.

Oświetlenie w Lipowicach

19 564,00

 

18 542,00

 

55.

Oświetlenie w Gowarzewie ul. Kasztanowa, Swarzędzka, Polna od 30.12.08 Tulecka, Krótka

157 125,86

 

148 945,86

 

56.

Oświetlenie w Tulcach ul. Poznańska, Spokojna, Orzechowa od 30.12.08  Liliowa, Średzka, Jałowcowa, oś. Kwiatowe

168 802,36

 

160 069,36

 

57.

Oświetlenie Parkingów przy przychodni w Tulcach

47 537,94

 

45 066,94

 

58,

Przebudowa dróg przy przychodni w Tulcach

Chodnik 100m2 i opaska wokół budynku przy  Ośrodki Zdrowia w Tulcach

293 079,54

 

277 953,54

 

59.

Budowa ul. Miętowej w Gowarzewie

 35 682,70

 

33 826,71

 

60.

Budowa ul. Słonecznej w Gowarzewie

5 017,00

 

4 756,00

 

61.

Budowa ul. Konwaliowej w Tulcach

17 474,00

 

16 565,00

 

62.

Ul. Topolowa w Kleszczewie

71 725,68

 

68 088,68

 

63.

Budowa oświetlenia ulicznego

175 062,77

 

166 333,77

Tulce ul. Kalinowa, Konwaliowa, Krokusowa i Fiołkowa, Gowarzewo ul. Lipowa, Poklatki ul. Piaskowa, Nagradowice-skrzyżowanie, Bylin

64.

Modernizacja drogi w Szewcach

56 175,44

 

53 403,44

 

65.

Budowa chodnika w miejscowości Bylin

128 274,34

 

121 931,34

 

66.

Modernizacja ul. Akacjowej w Gowarzewie

69 521,80

 

66 083,80

 

67.

Utwardzenie ulic w Gowarzewie

497 127,40

 

472 539,40

ul. Nowa. Letnia, Rumiankowa, Konwaliowa na dz. o nr 2008/102 483/37 483/18 w Gowarzewie

68.

Utwardzenie dróg na dz. 208/12 w Krzyżownikach  

11 755,33

 

11 174,33

 

69.

Utwardzenie ulic w Tulcach

33 041,15

 

31 407,15

ul. Spokojna, Tulipanowa

70.

Budowa ulic w Tulcach

1 906 377,95

 

1 812 106,95

ul. Kalinowa, Jałowcowa, Mahoniowa, Liliowa, Jaśminowa, Orzechowa

71.

Budowa chodnika w Tulcach na Przylesiu na ul Poznańskiej

4 663,00

 

4 432,00

od sklepu do zatoki autobusowej

72.

budowa ulicy Poznańskiej w Tulcach

386 822,42

 

368 155,42

 

73.

sieć wodociągowa w Tulcach

148 309,00

 

141 152,00

os. Kwiatowe, Przylesie, ul. Poznańska

74.

sieć kanalizacji deszczowej w Tulcach

174 096,00

 

165 695,00

os. Kwiatowe, Przylesie, ul. Poznańska

75.

sieć kanalizacji sanitarnej Tulcach

93 070,00

 

88 579,00

os. Kwiatowe, Przylesie, ul. Poznańska

76.

drogi w Tulcach

144 025,00

 

137 075,00

os. Kwiatowe, Przylesie, ul. Poznańska

77.

Sygnalizacja świetlna w Tulcach

29 524,01

 

24 982,01

 

78.

Radarowy miernik prędkości ISKRA 1

3 380,00

 

1 245,00

 

79.

Automat Colibri Instant

3 251,30

 

2 300,00

 

80.

Droga Zimin-Nowy Świat

362 522,15

 

345 372,15

 

81.

ul. Daliowa z odcinkiem ul. Klonowej w Tulcach

1 048 260,05

 

998 671,05

 

82.

Boisko sportowe w Nagradowicach

61 057,62

 

59 491,62

 

83.

utwardzenie dróg w Gowarzewie

410 986,55

 

391 739,55

ul. Promykowa, Sportowa, Jeżynowa, Pogodna, Nowa Krokusowa, Leszczynowa, Jesienna, Malinowa i Truskawkowa, Zagrodowa, dz. o nr 492/12, 297/13, 111/45

84.

utwardzenie dróg w Tulcach

120 407,10

 

114 782,10

ul. Gajowa, Krótka, Łąkowa

85.

utwardzenie dróg w Kleszczewie

102 947,20

 

98 096,20

dz. o nr 119/9, 80, 84/8, 105/14, 104

86.

utwardzenie dróg w Komornikach

29 724,05

 

28 323,05

dz. o nr 70/7 750m2, 36/1 500m2

87.

utwardzenie drogi w Śródce dz.74/9 515,48m2

12 015,34

 

11 449,34

 

88.

utwardzenie dróg w Zimin 13/26 13/11 1.490m2

35 905,76

 

34 213,76

 

89.

Kompleks sportowy ORLIK w Kleszczewie

1 153 496,59

 

1 125 363,59

 

90.

Kompleks sportowy ORLIK w Tulcach

1 051 644,11

 

1 024 679,11

+ Ogrodzenie

91.

Zagospodarowanie terenu wokół ORLIKA w Tulcach

38 340,64

 

36 533,64

 

92.

Chodniki - dojścia do placów zabaw

+44 020,25

 

41 993,25

Poklatki 25,54m2, Nagradowice 29,54m2, Komorniki 32,54m2, Śródka 13,04m2, Krerowo 16,04m2, Krzyżowniki 26,04m2, Markowice 60,74m2, Gowarzewo 16,54m2

93.

Ogrodzenie terenu przy szkole i ORLIKU w Kleszczewie

62 635,50

 

59 752,50

 

94.

Oświetlenie parkingu przy placu apelowym i ciągu komunikacyjnym w Kleszczewie

26 337,00

 

25 129,00

 

95.

Zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą a Orlikiem w Kleszczewie

294 320,42

 

280 822,42

 

96.

Plac apelowy w Tulcach

33 106,27

 

31 594,27

 

97.

Droga Krzyżowniki-Śródka

1 338 809,67

 

1 278 107,67

 

98.

Oświetlenie drogi Krzyżowniki-Śródka

99 962,50

 

95 430,50

 

99.

Utwardzenie dróg w Poklatkach

79 714,20

 

76 127,20

Jóźwiak, w kierunku Mikuszyn

100.

Silnik zaburtowy

4 831,79

 

3 737,99

Oddano do użytkowania OSP Kleszczewo

101.

pompa pożarnicza Niagara

4 347,80

 

3 363,40

Oddano do użytkowania OSP Gowarzewo

102.

Torba ratownicza PSP R1

5 700,00

 

4 560,00

Oddano do użytkowania OSP Gowarzewo

103.

Ogrodzenie boiska w Markowicach

 

+24 004,52

23 464,52

 

104.

Skwerek w Śródce

 

+6 199,20

6 060,20

 

105.

Siłownia zewnętrzna w Tulcach

 

+ 15 383,85

15 095,85

 

106.

Boisko w Krzyżownikach

 

+16 727,38

16 476,38

 

107.

utwardzenie dróg w Taniborzu 1.700m2

 

+41 055,00

40 593,00

 

108.

utwardzenie dróg w Gowarzewie

 

+55 477,35

54 853,35

ul. Rabowicka 950m2, Borówkowa 1.025m2, Akacjowa 319,5m2,

109.

utwardzenie dróg w Kleszczewie

 

+137 549,12

136 002,12

ul. Topolowa 2.160m2 + 3.425m2 w stronę Czerlejna, ul. Spokojna 81m2

110.

utwardzenie drogi w Tulcach

 

+20 793,81

20 560,81

ul. Narcyzowa 428,657m2 + 428,75m2 przy boisku ORLIK

111.

utwardzenie drogi w Markowicach 3.505m2

 

+84 645,80

83 693,80

 

112.

utwardzenie drogi w Komornikach 930m2

 

+22 459,50

22 206,50

 

113.

przebudowa drogi w Markowicach dz. 12

 

+193 759,91

193 032,91

dł. 700m szer. 4m

114.

rewitalizacja parku w Kleszczewie

 

+1 358 193,39

1 355 619,39

 

115.

przebudowa drogi w Kleszczewie

 

+61 500,00

61 500,00

pomiędzy budynkiem GOK a sklepem

116.

pompa szlamowa –zestaw z nasadami

 

+5 478,00

4 748,00

Oddano do użytkowania OSP Kleszczewo

 

RAZEM

 

23 734 911,19

+ 2 084 839,82

24 840 076,35

Zakup, zwiększenia

-55 715,40

-923 959,26

sprzedaż, likwidacja

Umorzenie

 

 

Wartość netto środków trwałych

 

 

Lp.

ZAKŁAD KOMUNALNY

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2010r.

Zmiana

+zwiększenia

- zmniejszenia

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2011r.

Sposób zagospodarowania

1.

Grunty

 

+5 498,00

5 498,00

Oczyszczalnia Nagradowice

2.

Kosiarka ręczna – 2 szt.

809,00

 

530,00

Koszenie trawy

3.

Kosiarka ciągnikowa – 3 szt.

 

4 286,00

 

 

1 829,00

Koszenie trawy

4.

Kosiarka ciągnikowa samojezdna

 

0,00

 

 

0,00

Koszenie trawy

5.

Wodociąg w Krerowie 7819 mb i hydrofornia + 943,5 mb z inwestycji

 

386 460,00

 

 

356 967,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

6.

Wodociąg w Gowarzewie 9558 mb i hydrofornia + 7.379,4 mb z inwestycji

 

796 360,00

 

 

744 487,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

7.

Wodociąg w Kleszczewie 3662 mb  i hydrofornia

 

174 840,00

 

 

162 662,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

8.