W sprawie:
uchwalenia budżetu na 2012r.

Data uchwały:
2011-12-20

Numer uchwały:
XIV/101/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.