W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2024

Data uchwały:
2012-01-25

Numer uchwały:
XV/114/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01 stycznia 2012r.