W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2024

Data uchwały:
2012-11-21

Numer uchwały:
XXII/180/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.