W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024

Data uchwały:
2012-12-19

Numer uchwały:
XXV/181/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r.