W sprawie:
uchwalenia budżetu na 2013r.

Data uchwały:
2012-12-19

Numer uchwały:
XXV/182/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.