W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2013r.

Data uchwały:
2012-12-19

Numer uchwały:
XXV/185/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.