W sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Data uchwały:
2012-12-19

Numer uchwały:
XXV/186/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.