W sprawie:
zmiany budżetu na 2012r.

Data uchwały:
2012-12-19

Numer uchwały:
XXV/191/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2012r.