W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Data uchwały:
2013-01-30

Numer uchwały:
XXVI/197/2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia
należnego od dnia 01 stycznia 2013r