W sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujacej działki nr 70/1, 70/2 w obrębie Markowice

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XXIII/166/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego