W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego

Data uchwały:
2012-03-28

Numer uchwały:
XVII/129/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia