W sprawie:
zmiany budżetu na rok 2011

Data uchwały:
2011-10-26

Numer uchwały:
XII/87/2011

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budzetu na 2011r.