W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gowarzewo

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
XIII/94/20011

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia