W sprawie:
warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kleszczewo w zakresie rozwoju sportu

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
XIII/96/2011

Podjęta przez:
radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzywa Wielkopolskiego