W sprawie:
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie komunikacji autobusowej

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
XIII/97/2011

Podjęta przez:
rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia stawki dotacji od dnia 01 lipca 2011