W sprawie:
zmiany budzetu na rok 2011

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
XIII/98/2011

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2011r.