W sprawie:
przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2012r.

Data uchwały:
2011-12-20

Numer uchwały:
XIV/99/2011

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
a dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012roku