W sprawie:
uchwalenie planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2012r.

Data uchwały:
2011-12-20

Numer uchwały:
XIV/102/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia