W sprawie:
wydatków budżetu Gminy, które wygasają z upływem 2011r.

Data uchwały:
2013-02-15

Numer uchwały:
XIV/106/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia