W sprawie:
Uchwała nr XV/107/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/299/2010 z dnia 9 czerwca 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Gowarzewie, Marko

Data uchwały:
2012-01-25

Numer uchwały:
XV/107/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia