W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Data uchwały:
2012-01-25

Numer uchwały:
XV/111/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia