W sprawie:
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Data uchwały:
2012-02-29

Numer uchwały:
XVI/116/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiazującą od 01 kwietnia 2012r.