W sprawie:
uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług świadczonych prze Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie odbioru ścieków

Data uchwały:
2012-02-29

Numer uchwały:
XVI/117/2012

Podjęta przez:
rade Gminy kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia