W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości tulce

Data uchwały:
2012-02-29

Numer uchwały:
XVI/119/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia