W sprawie:
nadania nazw ulicom w miejscowości Gowarzewo

Data uchwały:
2012-02-29

Numer uchwały:
XVI/120/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego