W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie określania zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata

Data uchwały:
2012-03-28

Numer uchwały:
XVII/123/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia