W sprawie:
nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomożci położonej w miejscowości Nagradowice

Data uchwały:
2012-03-28

Numer uchwały:
XVII/124/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia