W sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia budżetowego w planach dochodów budżetowych Gminy Kleszczewo w 2012r.

Data uchwały:
2012-07-25

Numer uchwały:
XXI/153/2012

Podjęta przez:
radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia