W sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Data uchwały:
2012-09-28

Numer uchwały:
XXII/156/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia