W sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XXIII/171/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia