W sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2013r.

Data uchwały:
2013-02-27

Numer uchwały:
XXVII/204/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.