W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

Data uchwały:
2013-03-27

Numer uchwały:
XXVIII/213/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia