W sprawie:
zmiany budżetu na 2013r

Data uchwały:
2013-03-27

Numer uchwały:
XXVIII/217/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.