W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Tulce

Data uchwały:
2013-05-29

Numer uchwały:
XXX/224/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia