W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012r.

Data uchwały:
2013-05-29

Numer uchwały:
XXX/226/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia