W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

Data uchwały:
2013-06-26

Numer uchwały:
XXXI/233/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia