W sprawie:
przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczewo.

Data uchwały:
2013-06-26

Numer uchwały:
XXXI/234/2013

Podjęta przez:
Redę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego