W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2013r.

Data uchwały:
2013-06-26

Numer uchwały:
XXXI/235/2013

Podjęta przez:
radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia