W sprawie:
zmiany budżetu na 2013r.

Data uchwały:
2013-06-26

Numer uchwały:
XXXI/236/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zstosowanie do budżetu na 2013r.