W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Krzyżownikach

Data uchwały:
2013-09-04

Numer uchwały:
XXXII/239/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia