W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla części obrębów geodezyjnych Krerowo, Markowice, Zimin, Krzyżowniki, Kleszczewo, Poklatki, Śródka

Data uchwały:
2013-09-25

Numer uchwały:
XXXIII/244/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia