W sprawie:
przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kleszczewo na lata 2013-2032

Data uchwały:
2013-10-30

Numer uchwały:
XXXIV/253/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia